Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi doanh nghiệp tự nhận thấy đã đáp ứng đủ điều kiện thành lập mà pháp luật đưa ra thì bước tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo luật định.

Ngày nay, hầu hết các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đều tìm đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể yên tâm hơn cho sự ra đời của doanh nghiệp mình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể thông tin ngay sau đây nhé.

Thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Theo nghị định số 87/2003/NĐ-CP của chính phủ ban hành quy định về việc hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định dựa trên các bộ luật tổ chức chính phủ, pháp lệnh luật sư và đề nghị của bộ trưởng bộ tư pháp Việt Nam.

Có 3 loại hình doanh nghiệp luật nước ngoài tại Việt Nam là chi nhánh, công ty luật nước ngoài và công ty luật hợp danh giữa công ty nước ngoài và công ty luật trong nước.

Hồ sơ xin thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Đơn xin thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam bao gồm các nội dung: tên, quốc tịch, địa chỉ của trụ sở của doanh nghiệp luật nước ngoài; tên gọi của công ty luật nước ngoài, lĩnh vực hành nghề của công ty luật, thời hạn họa động, địa chỉ trụ sở chính và tên luật sư đại diện doanh nghiệp.

+ Bản sao có công chứng không quá 3 tháng visa/hộ chiếu doanh nghiệp.

+ Văn bản giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp luật sư nước ngoài.

+ Danh sách các luật sư nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam, kèm theo đó là hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam cho các luật sư.

+ Văn bản dự thảo điều lệ công ty. Trong bản điều lệ phải có nội dung: thông tin doanh nghiệp, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các luật sư thành viên, cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật, cách thức sửa đổi bổ sung điều lệ doanh nghiệp.

Hồ sơ xin thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức công ty luật hợp danh cần có các loại hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam theo hình thức hợp danh.

+ Bản sao có công chứng về việc thành lập hợp pháp của tổ chức luật sư nước ngoài

+ Bản giới thiệu hoạt động của tổ chức.

+ Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

+ Hợp đồng hợp danh đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Điều lệ công ty nước ngoài.

Về vấn đề nội dung đơn xin thành lập công ty luật nước ngoài cũng giống như nội dung thành lập công ty nước ngoài.

Về nội dung hợp đồng hợp danh gồm có thông tin doanh nghiệp, lĩnh vực, quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng, cơ cấu tổ chức quản lý, người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật, thời hạn hợp đồng và cách thức sửa đổi bổ sung các khoản trong điều lệ thành lập công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.