Hiện trạng ngành vận tải đường biển Việt Nam

Thời buổi kinh tế hội nhập thì các vấn đề xuất nhập khẩu ngày càng trở thành những hoạt động thiết yếu của một quốc gia nếu muốn giàu mạnh hơn. Trong đó thì vận tải đường biển đã chiếm một vai trò thiết yếu.

Hiện trạng ngành vận tải đường biển Việt Nam

Nước ta là một đất nước có vị trí địa lí vô cùng thuận lợi cho vận tải đường biển. Cho nên hiện nay các công ty vận tải đường biển dù là của nhà nước hay của tư nhân cũng mọc lên rất nhiều theo thời gian.

Hợp tác quốc tế phát triển, xuất nhập khẩu phát triển, thì vận tải đường biển cũng phát triển. Cũng dễ hiểu khi nền kinh tế hiện nay ở nước ta đang đi lên nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của vận tải đường biển. Lợi nhuận mà nó mang lại cho đất nước rất lớn.

Cho nên vận tải đường biển ngày càng phát triển mạnh hơn cả về chất lượng lẫn số lượng nhằm tìm kiếm cơ hội làm giàu cho bản thân cho đất nước. Nhưng việc gì cũng có hai mặt khó khăn và thuận lợi của nó, lợi nhuận lớn thì nguy cơ cũng cao. Công ti mọc lên nhiều nhưng sụp đổ, phá sản cũng không phải là con số nhỏ.

Việc đó dẫn đến hiện tượng tuy có nhiều thành phần tham gia nhưng tổng chất lượng của vận tải biển ở Việt Nam vẫn chưa đạt được sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Chưa có được sự thành công rực rỡ xuất hiện ở một công ti nào kể cả của tư nhân hay nhà nước. Tất cả đều gặp phải những khó khăn thách thức mà vẫn còn khá nan giải cho các công ti vận tải biển. Tuy họ cũng đã chủ động đề ra những phương án giải quyết nhưng khó khăn vẫn còn đó, vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn khó khăn.

Cho nên hiện trạng của vận tải biển Việt Nam chính là vẫn chưa ổn định, khó khăn vẫn còn nhiều, tuy lợi nhuận thu về là con số lớn nhưng rủi ro cũng rất cao. Hướng giải quyết cũng đã được đề suất nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để những khó khăn vướn mắt của vận tải biển.