Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Hạn chế sự cố với cần trục khi chú trọng đến kiểm định

Hạn chế sự cố với cần trục khi chú trọng đến kiểm định

Những sự cố xảy đến với cần trục đôi khi vẫn xuất hiện ở đâu đó, nhưng khi chú trọng đến việc kiểm định thường xuyên, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được tối đa tình trạng này có thể xảy đến.

 

Nhiều sự cố xảy ra vậy làm thế nào để khắc phục những sự cố đó xảy ra. Và nhà nước ta phải làm thế nào để giải quyết những sự cố đó khi chúng xảy ra để răn đe và cảnh báo cho những cơ quan hay những chủ đầu tư biết để chấp hành nghiêm chỉnh về quy định an toàn.

Một sự cố nào xảy ra cũng phải có nguyên nhân của nó không bỗng dưng nó xảy ra một cách tự nhiên khi mà tất cả đều được kiểm định nghiêm ngặt. Vấn đề sự cố cần trục cũng vậy khi gặp sự cố cũng phải có lý do chứ không bong nhiên nó xảy ra ví dụ như việc kiểm định cần trục không được thực hiện haowjc thực hiện một cách qua loa và cho có lệ.

Trước khi hoạt động và không muốn sự cố xảy ra thì chúng phải được huấn luyện về cách sử dụng cần trục sao cho đảm bao yêu cầu và tránh sự cố. Mỗi người có trách nhiệm điều khiển máy móc phải được huấn luyện một cách bài bản và đúng quy định, và thường xuyên kiểm định cần trục như định kỳ, hàng năm hoặc có thể là hàng ngày để chắc chắn nhất có thể.

Khi sự cố xảy ra trước tiên phải sơ cứ người bị nạn nếu có và giải tỏa hiện trường để phượng tiện được lưu thông sau đó phải khiển trách người có trách nhiệm hay cá nhân có trách nhiệm và những người có liên quan đến việc giám sát và đảm bảo an toàn cho công trình. Đối với những chủ đầu tư và những người có trách nhiệm lớn như giám đốc thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm như khiển trách, có thể là phạt tiền đối với những hành vi hay chủ đầu tư cố tình không thực hiện theo quy định của nhà nước  dẫn đến sự cố xảy ra mới bắt đầu khắc phục và thực hiện.

Nhưng nói gì thì nói chúng ta cũng nên khắc phục và phòng trách cũng như khắc phục trước khi tình trạng xảy ra đừng để sự cố xảy ra mới có biện pháp để đối phó. Như vậy không những tốt cho chủ đầu tư, nhà nước mà còn góp phần làm cho xã hội phát triển và tính mạng con người luôn được bảo vệ, không bị đe dọa.