• Doanh nghiệp
  • Giải thể doanh nghiệp khác gì với thành lập doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp khác gì với thành lập doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một việc làm đối lập hoàn toàn với thành lập doanh nghiệp. Một bên là khai tử còn một bên là khai sinh, hiện nay số lượng doanh nghiệp “xin chết” khá nhiều. Để giải thể doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Giải thể với mục đích chính là chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, chấm dứt tư cách pháp nhân của chủ doanh nghiệp. Việc này cũng đã có những quy định cụ thể rõ ràng trong Luật doanh nghiệp, mọi người khi có nhu cầu cần tìm hiểu và thực hiện cho đúng để tránh vi phạm pháp luật. Khác với thành lập doanh nghiệp, khi quyết định giải thể các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo trình tự sau đây:

1. Đăng bố cáo giải thể

Đầu tiên, doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng bố cáo giải thể trên tờ báo theo quy định, có thể cùng với báo mình đã đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Thực hiện đăng 3 kỳ liên tiếp với nội dung thông báo giải thể.

2. Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Bước tiếp theo mà doanh nghiệp sẽ làm là liên hệ cơ quan thuế quản lý để làm các thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, không còn nợ thuế và đóng mã số thuế doanh nghiệp. Trong tất cả các bước thuộc trình tự giải thể doanh nghiệp thì đây là bước nhiều vướng mắc nhất. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ để có thể giải trình một cách nhanh chóng nhất.

3. Trả con dấu

Các doanh nghiệp sẽ liên hệ với cơ quan công an nơi cấp dấu để trả dấu và hủy con dấu pháp nhân của doanh nghiệp. Nếu bước này không được thực hiện đơn vị không thể hoàn tất hồ sơ giải thể.

4. Thực hiện giải thể tại nơi đăng ký kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất các bước trên doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể theo quy định lên cơ quan chức năng đã từng cấp phép thành lập doanh nghiệp.

5. Đóng số tài khoản ngân hàng

Nếu doanh nghiệp đã có tài khoản ngân hàng trong quá trình hoạt động thì cần liên hệ để đóng tài khoản theo quy định.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp