• Tin 24h
  • Dự án FDI từ 100 triệu USD trở lên phải báo cáo tiến độ

Dự án FDI từ 100 triệu USD trở lên phải báo cáo tiến độ

Theo công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ác dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên phải báo cáo tiến độ thực hiện...

Các dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên hoặc có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên, gồm cả các dự án ngoài và trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải báo cáo tiến độ thực hiện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện các dự án FDI có quy mô lớn hoặc sử dụng nhiều đất.

Theo đó, các dự án FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 100 triệu USD trở lên hoặc có diện tích đất sử dụng từ 50 ha trở lên, gồm cả các dự án ngoài và trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải báo cáo tiến độ thực hiện.

Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề như: tình hình sử dụng đất và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; việc góp vốn của các chủ đầu tư; tình hình huy động vốn; việc thực hiện các mục tiêu quy định tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương cho phép đầu tư; việc thực hiện các cam kết về tiến độ triển khai dự án; tình hình chấp hành các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước...