• Cuộc sống số
  • Doanh nghiệp tăng hơn 50 % doanh thu nhờ áp dụng điện toán đám mây

Doanh nghiệp tăng hơn 50 % doanh thu nhờ áp dụng điện toán đám mây

Theo báo cáo mới đây của IDC, những đối tác kiến tạo hơn 50% doanh thu từ điện toán đám mây đang có lượng khách hàng mới dồi dào hơn, gia tăng được doanh thu trên từng nhân viên và có tăng trưởng doanh nghiệp về mặt tổng thể nhanh hơn, hệ quả là có lợi nhuận vượt trội.

Nghiên cứu này chỉ ra sự chuyển đổi đang diễn ra, ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp ở mọi tầm cỡ, đang dần di chuyển cơ sở hạ tầng công nghệ của họ sang đám mây. Trong thực tế, theo các kết quả, các đối tác với định hướng điện toán đám mây đã có tỉ lệ tăng trưởng gấp đôi, có được lượng khách hàng mới nhanh gấp đôi, đồng thời tạo ra doanh thu hơn 30% trên mỗi nhân viên so với các đối tác không định hướng đám mây.

Nghiên cứu IDC cũng cho biết, khách hàng cần ở đối tác khả năng cung cấp toàn diện về dịch vụ đám mây, kèm các tùy chọn triển khai khác nhau: 63% khách hàng muốn có đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây duy nhất phục vụ các nhu cầu của họ; 67% muốn dùng hàng loạt các dịch vụ đám mây chỉ từ một nhà cung cấp; 74% muốn đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho doanh nghiệp họ có khả năng chuyển đổi các dịch vụ đám mây về nền tảng doanh nghiệp khi cần thiết.

Như vậy, đối với các cá nhân khi mới thành lập doanh nghiệp nếu biết tận dụng nền tảng điện toán đám mây để ứng dụng vào quy trình quản lý và kinh doanh của mình sẽ tiết kiệm được rất lớn nguồn lực nhân sự, tiết giảm đáng kể nguồn chi thường xuyên nhằm giảm áp lực tài chính trong những năm đầu mới khởi nghiệp.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp