• Tin 24h
  • Định nghĩa và cách thức của giao hàng chuyển tải

Định nghĩa và cách thức của giao hàng chuyển tải

Xoay quanh các thuật ngữ liên quan đến ngành vận tải đường biển, đường hàng không hiện giờ có đề cập tới hàng chuyển tải. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu định nghĩa, cũng như cách thức giao nhận của nó.

Định nghĩa và cách thức của giao hàng chuyển tải

Không chỉ thường được sử dụng trong các dịch vụ vận chuyển đường biển, chuyển tải vẫn là khâu mà trong vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không vẫn thực hiện mỗi khi giao nhận hàng. Khi không phải trong nghề và chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng khi đề cập tới thuật ngữ này sẽ rất ít ai hiểu và biết cụ thể nó là gì.

Hàng chuyển tải là gì và giao hàng chuyển tải là gì? Thủ tục xin giấy xác nhận chuyển tải như thế nào? Tất cả những vấn đề trên sẽ được làm rõ trong bài viết dưới đây.

Chuyển tải hàng hóa là việc dỡ hàng xuống từ một tàu biển/máy bay này và lại bốc hàng lên sang tàu biển/máy bay khác trong một hành trình vận tải đường biển/đường hàng không từ cảng/sân bay bốc hàng tới cảng/sân bay dỡ hàng. Tuy nhiên cần phân biệt trường hợp bốc dỡ hàng với mục đích bảo trì phương tiện với việc chuyển tải. Bởi nếu việc xếp dỡ không diễn ra giữa khoảng cách hai cảng/sân bay thì việc dỡ hàng xuống và lại bốc hàng lên không được coi là chuyển tải.

Trên thực tế thì không có hãng tàu/ hàng không quốc tế nào có thể bao phủ tất cả cảng biển/ vùng bay trên thế giới bằng một chuyến tàu/ máy bay duy nhất, vì vậy họ buộc phải tách ra thành các tuyến đơn nhỏ gửi cho một tàu khác có tuyến đường phù hợp. Theo quy định thì chi phí vận chuyển liên quan đến hàng hoá phải hạch toán vào giá gốc của hàng hoá nhập kho. Chính vì thế, có rất nhiều quốc gia, doanh nghiệp lợi dụng vấn đề này để gian lận.

Làm thế nào để có giấy xác nhận chuyển tải?

Một trong những khó khăn để được hải quan chấp nhận là chứng từ chứng minh hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợp quá cảnh qua nước trung gian. Trước đây, giấy tờ được yêu cầu là Giấy xác nhận chuyển tải (Transhipment Certificate). Công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Tổng cục Hải quan qui định một số thay đổi được xem là dễ dàng hơn cho doanh nghiệp.

Mục 4 của công văn này quy định rõ về Chứng từ chứng minh hàng hóa được đảm bảo nguyên trạng trong trường hợp quá cảnh qua nước trung gian, Cụ thể như sau:

Khi hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một nước không phải là thành viên (đối với C/O mẫu D, E, AANZ, AI) và qua lãnh thổ của một nước thành viên hoặc không thành viên (đối với C/O mẫu AK), một trong những chứng từ phải được nộp cho cơ quan Hải quan Nước thành viên nhập khẩu là các chứng từ chứng minh rằng các yêu cầu của quy định vận chuyển trực tiếp được đáp ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể nộp một trong những chứng từ sau:

- Chứng từ do cơ quan hải quan nước quá cảnh xác nhận về việc hàng hóa nằm dưới sự giám sát của cơ quan hải quan nước đó và chưa được làm thủ tục để thông quan;

- Giấy xác nhận của chính cơ quan, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng xuất nhập khẩu chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công việc cần thiết để bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt. Đối với giấy xác nhận phát hành bởi công ty con, chi nhánh hay đại lý của công ty vận tải, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng tại Việt Nam thì cần thêm giấy ủy quyền của chính hãng vận tải; hoặc

- Trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của nước thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam thì xem xét chấp nhận chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp là vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu, trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi.

Như vậy, đối với hàng nguyên container, chỉ cần còn nguyên số container & số chí thì không cần Giấy xác nhận chuyển tải. Còn đối với hàng lẻ, thì vẫn áp dụng như trước đây.