Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh

Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh

Thành lập doanh nghiệp liên doanh có nhiều điều kiện ràng buộc pháp lý đòi hỏi bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu ra quyết định hoàn thiện hồ sơ để lập doanh nghiệp.

Công ty liên doanh là công ty được hình thành trên cơ sở Hợp đồng liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Việc thành lập doanh nghiệp liên doanh cần chú ý đến các điều kiện và hồ sơ thủ tục đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp liên doanh

Thứ nhất về năng lực dân sự: nếu là cá nhân phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp. Nếu là pháp nhân phải là doanh nghiệp thành lập hợp pháp, có hoạt động kinh doanh bình thường.

Thứ hai về khả năng tài chính: có tài khoản tiền gửi để đầu tư tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Thứ ba: Trụ sở công ty được đặt tại nơi có chức năng kinh doanh, không thuộc trường hợp đang có tranh chấp hoặc buộc phải di dời và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị tương ứng.

Thứ tư: Có hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định pháp luật tại Việt Nam.

Thứ năm: Điều kiện về sự phù hợp với Pháp Luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.

Hồ sơ thành lập Công ty liên doanh

Theo Luật Đầu tư, việc thành lập công ty liên doanh là thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc thành lập công ty. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

1. Trường hợp nhà đầu tư là cá nhân:

- Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu – Bản sao chứng thực

- Chứng minh năng lực tài chính

2. Trường hợp nhà đầu tư là pháp nhân:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty

- Giấy chứng nhận mã số thuế Công ty

- Điều lệ Công ty

- Báo cáo tài chính của Công ty trong hai năm gần nhất (nếu có)

- Quyết định của Công ty về việc đầu tư tại Việt Nam

- Quyết định về việc cửngười đại diện Công ty tại Việt Nam

- Bản sao hộ chiếu người đại diện cho Công ty tại Việt Nam

- Bản sao hộ chiếu người đại diện phần vốn góp của Công ty

- Báo cáo năng lực tài chính

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch sang tiếng Việt

3. Giấy tờ liên quan khác

- Hợp đồng liên doanh

- Thỏa thuận nguyên tắc về việc thuê nhà, đất làm địa điểm triển khai dự án

- Bản sao sổ đỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm triển khai dự án

- Các giấy tờ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp