Tiếp thị Sài Gòn
Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp
RSS

Dịch vụ

Loài côn trùng gián Đức nguy hiểm như thế nào?
Loài côn trùng gián Đức nguy hiểm như thế nào?
Thời gian gần đây, tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện rất nhiều loài gián Đức, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhiều cư dân thành phố. Đây là loại côn trùng cần được tiêu diệt nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân.