Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Dịch vụ
  • Dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp

Dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp

Việc nhiều người có nhu cầu tìm đến dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp cũng là một điều dễ hiểu vì vấn đề bảo hiểm xã hội đang là một trong những vấn đề được nhiều người rất quan tâm hiện nay.

Phải nói rằng, dịch vụ bảo hiểm xã hội đang ngày càng thể hiện được vai trò và vị trí của mình một cách mạnh mẽ nhất khi nhiều người đang ý thức dần tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiể xã hội đối với cuộc sống của mình.

Dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp

Hiện nay, việc nhiều người có nhu cầu lựa chọn dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp là một điều khá dễ hiểu. Bởi không phải ai cũng được tham gia bảo hiểm để có thể hưởng các chế độ một cách ưu đãi nhất mà pháp luật ban hành.

Thực tế thì đối tượng thường lựa chọn dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp chính là những lao động nữ tự do đang có nhu cầu hưởng chế độ thai sản. Bởi, chỉ có tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động mới được hưởng chế độ thai sản. Vì thế, thay vì việc không tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không có những ưu đãi nào thì người dân lựa chọn tìm đến các doanh nghiệp có dịch vụ cho đóng nhờ bảo hiểm xã hội để hợp tác.

Việc đóng nhờ bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp có nghĩa là người tham gia bảo hiểm sẽ phải đóng cả phần của người lao động và người sử dụng lao động nếu muốn tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty. Bởi vì người lao động này không phải là nhân viên của công ty nên người sử dụng lao động không có trách nhiêm đóng bảo hiểm xã hội thay. Mức phí mà người tham gia bảo hiểm xã hội nhờ tại các doanh nghiệp cần đóng là 34,5% cho cả phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và phí công đoàn theo quy định. Ngoài mức phí cần đóng đó thì người tìm đến dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp còn phải đóng một mức phí tùy theo quy định của các công ty đó là phí giữ sổ bảo hiểm và thông báo những thay đổi về việc tham gia bảo hiểm xã hội.

Thông thường thì các doanh nghiệp này sẽ bắt buộc người tham gia đóng trong khoảng tối thiểu là 01 năm và mức phí giữ hộ sổ sẽ do mỗi doanh nghiệp đưa ra, thường sẽ là từ 300.000 đồng/tháng trở lên.

Như vậy thì việc tham gia dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội nhờ tại doanh nghiệp đang là lựa chọn duy nhất để các lao động nữ làm việc tự do có thể được hưởng chế độ thai sản để có thể đảm bảo quyền lợi của mình một cách tốt nhất.Với vấn đề này thì thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần có một cơ chế thông thoáng hơn để người lao động có thể hưởng các chế độ một cách đơn giản nhất, đặc biệt là chế độ thai sản.