• Du lịch
  • Di tích Chùa Phúc Hải ở Nam Định

Di tích Chùa Phúc Hải ở Nam Định

Tiếp Thị Sài Gòn - Chùa Phúc Hải, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. được công nhận di tích quốc gia (Số 1207-QĐ/BT) ngày 11 tháng 09 năm 1993.

Năm Quý Sửu (1553) triều vua Lê Trung Tông Thuận bình thứ 5 xây chùa thờ Phật gọi là Phúc Hải.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Phúc Hải đã được nhân dân xã Hải Minh qua bao đời gìn giữ, tôn tạo. Hàng năm nhà chùa cùng với UBND xã tổ chức lễ hội thu hút đông đảo nhân dân tới thăm.