• Doanh nghiệp
  • Đăng ký chi nhánh theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Đăng ký chi nhánh theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Nghị định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp có hướng dẫn đăng ký hoạt động chi nhánh, thông báo lập địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện cho các doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu hồ sơ đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất qua bài viết sau nhé.

Thành lập chi nhánh công ty không hề đơn giản bởi đây là công việc đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng được nhiều điều kiện mà pháp luật ban hành. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm tới dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể có được sự hỗ trợ tốt nhất, nhanh chóng nhất và ưu đãi nhất. Thông tin cụ thể chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Đầu tiên đối với trường hợp hồ sơ cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất, doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh đến phòng đăng ký kinh doanh – nơi doanh nghiệp dự định thành lập chi nhánh. Nội dung thông báo bao gồm:

+ Mã số doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải xin mã số mới mà lấy mã số doanh nghiệp được cấp lúc đăng ký kinh doanh.

+ Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện mà doanh nghiệp dự định thành lập. Ví dụ doanh nghiệp là ngân hàng XYZ, lấy tên chi nhánh đại diện có thể là ngân hàng XYZ miền đông chẳng hạn.

+ Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp bao gồm những hoạt động kinh doanh nào

+  Các thông tin đăng ký thuế doanh nghiệp

+ Chứng minh tính cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hay văn phòng đại diện doanh nghiệp. Gồm có các thông tin: họ tên, địa chỉ thường trú, số chứng minh thư / số hộ chiếu.

+ Cuối cùng là họ tên và chữ ký của người chủ / đại diện doanh nghiệp theo pháp luật.

Kèm theo văn bản này phải có văn bản quyết định và bản sao biên bản họp thành lập chi nhánh của hội đồng cổ đông hay thành viên. Bản sao hợp lệ quyết định người đứng đầu chi nhánh. Bản sao giấy tờ tùy thân của người được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh.

Còn đối với thành lập địa điểm kinh doanh theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất thì doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại thành phố / tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp cũng phải thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh với một văn bản có nội dung cũng giống như với lập chi nhánh doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia yêu cầu mã chi nhánh, điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

Trong vòng 3 ngày kể từn gày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Với trường hợp chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam của công ty nước ngoài thì sẽ thực hiện theo pháp luật hiện hành của nước đó. Theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất thì trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở văn phòng đại diện thì doanh nghiệp phải thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh, kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện để cơ quan nhà nước nhập thông tin vào hệ thống thông tin quốc gia.