• Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Nhiều người đang làm chủ doanh nghiệp tư nhân và muốn thành lập thêm công ty TNHH 1 thành viên thường thắc mắc không biết theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên hay không?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Để có thể biết được chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên hay không thì chúng ta cần phải nghiên cứu đến các quy định trong luật doanh nghiệp và các văn bản khác để biết được là việc bạn đã thành lập doanh nghiệp tư nhân thì có thể thành lập loại hình doanh nghiệp nào khác không, đặc biệt là công ty TNHH 1 thành viên.

Theo luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thì quy định trong luật này không hề cấm việc chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên. Vì luật chỉ quy định là chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh hay làm thành viên của công ty hợp danh chứ không nói đến việc chủ doanh nghiệp tư nhân không được thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Bên cạnh đó thì luật Doanh nghiệp 2014 tại điều 183 quy định là chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép mua cổ phần của công ty cổ phần hay góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên chứ không thấy quy định việc chủ doanh nghiệp tư nhân không thể thành lập công ty TNHH.

Tuy nhiên, chúng ta cần phải xét đến vấn đề là chế độ trách nhiệm của công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân là khác nhau. Một bên là chế độ trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp vào công ty và một bên là chế độ trách nhiệm vô hạn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản góp vào công ty và tài sản không góp vào công ty. Vì thế, đặt ra một giả thuyết là nếu chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên và khi doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thua lỗ thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải dùng tài sản trong doanh nghiệp và tài sản không góp vào công ty bao gồm cả tài sản trong công ty TNHH 1 thành viên. Như vậy thì trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị xung đột nếu cùng 1 lúc làm chủ 2 công ty như vậy. Đây là điều mà bạn cần phải cân nhắc trước khi lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp này. Nó có thể gây nên những rắc rối về mặt pháp lý sau này nếu như bạn không nắm kỹ thông tin để có thể có được sự lựa chọn chính xác và hiệu quả nhất.

Như vậy, việc chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trở thành giám đốc công ty TNHH 1 thành viên hoàn toàn không vi phạm quy định của pháp luật nhưng nó lại không mang đến sự thuận lợi trong kinh doanh cho chủ doanh nghiệp. Vì thế, cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp