• Doanh nghiệp
  • Chi phí và hiệu quả trong quy trình kiểm định nồi hơi

Chi phí và hiệu quả trong quy trình kiểm định nồi hơi

Quy trình làm việc của một đơn vị trong lúc kiểm định nồi hơi, ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sau cùng, nó còn quyết định tới chi phí mà đối tượng thuê dịch vụ sẽ cần phải bỏ ra.

 

Đối với nồi hơi, một thiết bị công nghiệp nguy hiểm được đưa vào danh sách có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, mức chi phí là không nhỏ. Vậy hiệu quả kiểm định và mức phí liệu cho phù hợp?

Tùy thuộc vào công suất làm việc mà mức chi phí kiểm định của nồi hơi được điều chỉnh, mức phí thông thường dao động trong khoảng 700.000 đồng đến 39.000.000 đồng cho công suất < 1 tấn/giờ đến công suất >400 tấn/giờ. Nồi hơi càng có công suất lớn thì số tiền chi trả cho dịch vụ kiểm định nồi hơi càng lớn. Các nồi hơi có công suất khác nhau cần sử dụng các thiết bị kiểm tra, đo lường khác nhau đó là cơ sở để điều chỉnh mức thu của cơ sở kiểm định.

Số tiền thu về trong dịch vụ sẽ được công ty kiểm định sử dụng đến 90%, còn lại 10% sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. Nói cách khác, gần như toàn bộ phí thu sẽ được công ty dịch vụ kiểm định trang trải, đầu tư trong trang thiết bị để phục vụ cho quy trình kiểm định và 10% nộp lại cho ngân sách là nước là hình thức đóng thuế. Chính vì thế mức độ đảm bảo trong quy trình kiểm tra rất cao bởi mức chi trả cho dịch vụ đã được tính toán một cách kỹ lưỡng trước khi ban bố của thông tư 73/2014/TT-BTC.

Trong quy trình kiểm định có rất nhiều các bước tiến hành và mỗi một công đoạn đều phải chi trả mức phí nhất định do sự tính toán của cơ sở kiểm định. Đối với máy móc, thiết bị đo lường, chi phí phải khấu hao dần vào máy móc trong rất nhiều lần sử dụng. Về kiểm định viên cũng phải chi trả mức phí đào tạo, trả lương cho kiệm định viên.

Do đã được thông tư quy định về mức giá nên nhìn chung mức độ và hiệu quả kiểm định so với mức chi phí mà doanh nghiệp, công ty phải bỏ ra là hoàn toàn hợp lý cho vấn đề an toàn nồi hơi trong quy trình kiểm định. Có chăng chỉ là tìm ra một công ty dịch vụ kiểm định uy tín và chất lượng để đảm bảo nhất quy trình kiểm định diễn ra với đầy đủ các bước và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.