• Công nghiệp
  • Cần trục chưa được kiểm định thì không cho phép hoạt động

Cần trục chưa được kiểm định thì không cho phép hoạt động

An toàn trong lao động ngày càng được nâng cao hơn rất nhiều, vì vậy mà với những chiếc cần trục nào chưa được kiểm định tốt, lúc này nó sẽ không được phép đi vào hoạt động theo quy định.

 

Quy định về kiểm định cần trục đã được ban hành nhưng bắt buộc thực hiện một trăm phần trăm thì chưa thực hiện được. Nhiều cần trục chưa được kiểm định an toàn vẫn hoạt động ngoài công trường gây mất an toàn cho người lao động.

Đối với các đơn vị lớn, số lượng máy móc thiết bị nhiều, tài sản lớn, thi công nhiều công trình phức tạp, độ khó cao, chịu sự giám sát nhiều của các cơ quan chức năng thì việc thực hiện các quy định của nhà nước thường đầy đủ. Còn các đơn vị nhỏ lẻ, có số vốn ít, máy móc thiết bị ít thì cũng thường không đảm bảo chất lượng, lại thường trốn tránh các quy định mà nhà nước ban hành. Các công trình các đơn vị này thi côn thường nhỏ hoặc nhận thầu lại các bộ phận của các công trình lớn. Thi công ít nhưng xác suất gây sự cố, mất an toàn lao động lai cao.

Có một số lượng các cần trục không nhỏ đang nằm trong các đơn vị nhỏ lẻ này. Các đơn vị này sẽ ít chấp hành kiểm định đối với cần trục mà họ đang sử dụng, nhất là các cần trục được sử dụng trước khi có các quyết định ban hành. Quy định về kiểm định cần trục đã được ban hành nhưng bắt buộc thực hiện một trăm phần trăm thì chưa thực hiện được. Nhiều cần trục chưa được kiểm định an toàn vẫn hoạt động ngoài công trường gây mất an toàn cho người lao động là vì thế. Cần có biên pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành việc kiểm định cần trục.

Thiết nghĩ sẽ cần cấm các cần trục chưa được kiểm định. Nếu cho phép chúng hoạt động sẽ gây ra một trạng thái không công bằng. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện thì không nói. Còn có các đơn vị đang trong trạng thái lưỡng lự. Nhìn các đơn vị khác không thực hiện họ sẽ tiếp tục chần chừ, trốn tránh. Hoặc sẽ đưa ra một mức phạt cao hơn rất nhiều lần so với chi phí phải trả cho mỗi lần kiểm định cần trục. Cần có các biện pháp cứng rắn để đặt lên các suy nghĩ chống đối của các đơn vị không thực hiện.