Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Công nghiệp
  • Cần tiến hành kiểm định nồi hơi khi nào?

Cần tiến hành kiểm định nồi hơi khi nào?

Biết rằng không thể bỏ qua khâu kiểm định khi đang sử dụng nồi hơi, nhưng làm việc này khi nào là tốt và cần thiết nhất? Muốn biết câu trả lời, bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.

Nồi hơi là thiết bị tạo ra nhiệt và áp suất lớn để phục vụ cho các hoạt động sản xuất trong công nghiệp. Việc kiểm định nồi hơi là một việc buộc các cơ sở kinh doanh cần phải thưc hiện theo định kì để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Theo quyết định của bộ an toàn lao động xã hội việc kiểm định nồi hơi phải thực hiện theo định kỳ, vậy khi nào thì phải kiểm định nồi hơi? Trong cong nghiệp kiểm định nồi hơi được phân chia rõ rang theo từng đợt.

Đầu tiên, khi mới đưa nồi hơi từ xưởng sản xuất nồi hơi về nơi sản xuất trong công nghiệp thì phải tiến hành ngay việc kiểm định an toàn nồi hơi ngay lập tức để kiểm tra độ an toàn, mức độ hoạt động có tốt hay không hay có xảy ra sai sót gì trong quá trình sản xuất nồi hơi hay không. Ngoài ra đợt kiểm định nồi hơi này được diễn ra để kiểm tra các bộ phận và tiêu chuẩn hoạt động của nồi hơi có đạt so với quy định sản xuất hay không.

Sau đợt kiểm định nồi hơi đầu tiên này nồi hơi sẽ được lắp đặt và đưa vào sử đụng sản xuất công nghiệp tạo ra nhiệt và áp suất. Khi nồi hơi đưa vào sử dụng đã ngừng hoạt động được 12 tháng thì tiến hành kiểm định nồi hơi để xem tình trạng hoạt động còn bình thường và các tiêu chuẩn còn đặt áp được yêu cầu trong sản xuất hay không.

Vị chí lắp đặt của nồi hơi cũng là một yếu tố ánh hưởng đến chất lượng sản xuất của nồi hơi vì vậy khi thay đổi vị trí của thì các cơ sở kinh doanh cần phải kiểm định lại các nồi hơi cảu mình một lần nữa để kiểm tra xe, có lỗi ở chỗ nào trong khi ghỡ và lắp đặt nồi hơi tại vị trí mới hay không. Bên cạnh đó việc các cơ quan hoặc cơ sở có thẩm quyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải kiểm định nồi hơi thì quy trình kiểm định nồi hơi sẽ được diễ ra. Tất cả nhưng điều trên là những thời điểm mà các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp cần phải chấp hành và kiểm định nồi hơi đúng yêu cầu.