• Công nghiệp
  • Các yêu cầu cần có của một tổ chức huấn luyện an toàn lao động

Các yêu cầu cần có của một tổ chức huấn luyện an toàn lao động

Các tổ chức huấn luyện an toàn lao động muốn được phép hoạt động thì cần có những yêu cầu sau.

Đầu tiên là được cấp phép sử dụng dịch vụ huấn luyện an toàn lao động. Các tổ chức phải đăng ký và được phê duyệt thì mới có thể mở dịch vụ huấn luyện an toàn lao động. Đối với các tổ chức tự phát thì nếu thực hiện việc huấn luyện là vi phạm pháp luật và được xử lý theo quy định.

Phải có cơ sở huấn luyện đạt chuẩn và có trang thiết bị đầy đủ cho việc huấn luyện. Các trụ sở huấn luyện sau khi được kiểm tra và chấp nhận thì mới được đưa vào sử dụng. Các trang thiết bị phục vụ cho việc huấn luyện phải đầy đủ, rõ nguồn gốc xuất xứ, được kiểm định làm việc chính xác thì mới được sử dụng. Phải có đầy đủ trang thiết bị phù hợp cho từng đối tượng tham gia huấn luyện khác nhau. Trường hợp không đủ điều kiện về nơi huấn luyện cũng như trang thiết bị thì cơ sở đó sẽ bị thu hồi giấy phép sử dụng dịch vụ đến khi kiểm tra đạt tiêu chuẩn thì mới cấp lại.

Đội ngũ nhân viên tham gia huấn luyện phải có hiểu biết, trình độ cao. Am hiểu về tất cả các cách huấn luyện của từng nhóm đối tượng. Quá trình huấn luyện phải minh bạch, rõ ràng. Không tham ô, nhận hối lộ hay cố tình thay đổi kết quả huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện luôn phải có người cán bộ tham gia quản lý và giám sát để luôn giữ tính minh bạch và an toàn trong quá trình huấn luyện.

Các cơ sở huấn luyện phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động. Phải có các dụng cụ xử lý cần thiết khi không may gặp sự cố và phải có những trang thiết bị y tế sơ cứu khi không may có tai nạn xảy ra.

Khi hết khóa huấn luyện, cơ sở phải kịp thời giao giấy chứng nhận đối với học viên đã hoàn thành và nêu ra những sai sót của người chưa đạt để họ có thể thực hiện huấn luyện lại.