• Công nghiệp
  • Các thiết bị dùng cho việc kiểm định cầu trục

Các thiết bị dùng cho việc kiểm định cầu trục

Chỉ dựa vào nguồn nhân lực đang hiện có, nó không thể giúp việc kiểm định cầu trục đạt kết quả chính xác được, mà đi kèm là cần tới sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng đặc thù.

Kiểm định cầu trục là một quá trình kiểm tra an toàn kỹ thuật theo định kì cho thiết bị. Ngoài các phương pháp thực hiện thì các thiết bị dùng cho việc kiểm định cũng rất quan trọng.

Kiểm định cầu trục liên quan mật thiết đến chất lượng, sự an toàn, hoạt động ổn định của thiết bị. Sự giám định phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, trong đó có kỹ thuật của người giám định, sự tuân thủ các bước tiến hành và còn có thiết bị dùng để thực hiện việc kiểm định cầu trục cũng là một phần quan trọng.

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm: Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế). Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo dộ dài, đo đường kính, đo khe hở... Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng. Thiết bị đo điện trở cách điện. Thiết bị đo điện trở tiếp đất. Cácthiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): máy trắc đạc quang học (thủỵ binh, kinh vỹ), thiết bị xác định khuyết tật cáp, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn.

Mỗi loại cụ đều mang một công dụng khác nhau tùy thuộc vào từng chức năng yêu cầu. Người dùng có thể nhờ chúng mà có những thuận tiện trong việc kiểm định của mình. Không có các dụng cụ này thì việc kiểm định e là sẽ không thể hoàn thành một cách dễ dàng. Vì thực tế, có các chi tiết vẫn cần đến sự trực tiếp kiểm tra của con người bằng dụng cụ dùng bằng tay để có thể xác định chính xác.

Kiểm định cầu trục theo định kì là một việc làm cần thiết. Vì thực tế, sự nguy hiểm khi sử dụng loại thiết bị này trong lúc chúng không đảm bảo sự ổn định và an toàn là rất cao. Thiệt hại mang đến cho người dùng rất to lớn khi không may có sự cố xảy ra. Chính vì vậy mà kiểm định cầu trục định kì được kiểm soát rất chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng nhà nước.