• Công nghiệp
  • Các quy trình trong việc kiểm đinh cần trục

Các quy trình trong việc kiểm đinh cần trục

Kiểm định cần trục đã trở thành một việc không thể thiếu hiện nay trong ngành xây dựng các công trình.

Cần trục thì là một công cụ, thiết bị hỗ trợ trong ác công trình xây dựng như vận chuyển các thiết bị vật liệu sản xuất lên trên cao để tạo sự thuận tiện trong việc xây dựng tuy nhiên vì tính chất công việc hoạt động ngoài trời vì vậy cần trục rất dễ hổng hóc dẫn đến nhiều trường hợp không hay có thể xảy ra vì vậy việc kiểm định cần trục để đảm bảo cho sự an toàn cho người lao động luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.

Các công ty xây dựng thường được yêu cầu kiểm định các thiết bị, máy móc theo định kỳ, kiểm ịnh cần trục thường thì được kiểm định từ sáu tháng đến tám tháng một lần, hoặc kiểm định vào các tường hợp đcặ biệt như kiểm định lần đầu hoặc được yêu cầu kiểm định từ các cơ quan chứcn năng hoặc cơ quan có thẩm quyền…. Các đợt kiểm địn này thường được diễn ra theo những quy trình kiểm định nhất định thông thường sẽ gồm 3 giai doạnh chính.

Giai doạn đầu tiên trong quá trình kiểm định cần trục là các công ty kiểm định sẽ tìm hiểu thông tin về thiết bị máy móc này qua các giấy tờ để biết rõ hơn về nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị này xem đây có phải là một thiết bị chính ãng hay không có phải là thiết bị đạt tiêu chuẩn của bộ đưa ra hay không bên cạn đó thì từ giấy tờ đó các cán bộ kiểm định cũng có thể thấy được các thông số kỹ thuật để hiểu rõ hơn về thiết bị.

tiếp theo, ở giai đoạn này thì các cán bộ kiểm định sẽ bắt tay vào quá trình kiểm định cần trục với các bộ phận như kiểm định trong, kiểm định ngoài. Kiểm định trong là kiểm định các trục của cần trục có hoạt dộng bình thường hay, xem bộ phận chịu lực có hoạt động tốt không vì đây là bộ phận chính của cần trục, òn kiểm tra cac sbooj phận ben ngoài đó là kiểm tra các lớp bên ngoài có bị han hay gặp vấn đề giif trong quá trình sản xuất hay không đẻ có thể kịp thời khắc phục. Cuối cùng thì là công đoạn đánh giá và lập báo cáo kiểm định về thiết bị cần trục này.