• Công nghiệp
  • Các công đoạn thực hiện kiểm định van an toàn

Các công đoạn thực hiện kiểm định van an toàn

Van an toàn là một trong những thiết bị có sự nguy hiểm cao, có nguy cơ gây cháy nổ trong quá trình hoạt động. Vì vậy việc thực hiện kiểm định van an toàn được chú trọng, nhất là phải thực hiện chính xác các công đoạn trong quá tình thực hiện kiểm định.

Các bước trong quy trình thực hiện kiểm định van an toàn

- Đầu tiên là chuẩn bị kiểm định, sau khi được liên hệ để thực hiện kiểm định, bằng sự thỏa thuận của hai bên, có thể công ty kiểm định hoặc công ty chủ quả sẽ là người quyết định thời gian kiểm định. Sau đó, cơ quan chủ quản van an toàn sẽ có một thời gian để chuẩn bị các công cụ hỗ trợ cũng như không gian để thực hiện kiểm định van an toàn một các nhanh chóng và dễ dàng.

kiểm định van an toàn

- Thứ hai là kiểm tra hồ sơ, lý lịch của van an toàn. Hồ sơ của van an toàn gồm các thông tin về xuất xứ, nguồn gốc của thiết bị. Bên cạnh đó, hồ sơ không thể thiếu những biên bản về các lần kiểm định trước đó, những giấy tờ về việc sửa chữa, bảo dưỡng, thay đổi chi tiết thiết bị đã diễn ra. Những giấy tờ này giúp người kiểm định xác định được hoàn cảnh ban đầu của van an toàn.

- Thứ ba là kiểm tra kỹ thuật bên ngoài và bên trong của van an toàn. Quy trình kiểm định van an toàn sẽ được thực hiện từ ngoài vào trong. Kiểm định viên sẽ quan sát những dấu hiệu bên ngoài bằng mắt, quan sát chất liệu vỏ, bề mặt sơn, bề mặt vỏ, các chi tiết máy, tình trạng thiết bị,… Về bên trong, kiểm tra về bề dày của lớp vỏ của van an toàn, kiểm tra các ống dẫn, các thiết bị khác gắn liền với thiệt bị áp lực như đồng hồ,…

- Cuối cùng là kiểm tra kỹ thuật, nhằm mục đích kiểm định sức chịu áp lực, kiểm tra độ kín, vận hành thử. Bước kiểm tra kỹ thuật này rất qua trọng, và cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kiểm định được đưa ra bởi người kiểm định viên.

Sự cần thiết của thực hiện kiểm định van an toàn

Việc thực hiện kiểm định van an toàn là rất cần thiết. Van an toàn là một thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ cao, gây nguy hiểm cho những người lao động, còn có thể gây thiệt hai lớn về tài sản. Thực hiện kiểm định van an toàn với mục đích là để xác định lại mức độ an toàn của van an toàn, cũng như nâng cao mức độ an toàn cho người lao động.

Không chỉ thế, những van an toàn thường có thể tích lớn, và có tầm quan trọng đối với quá trình hoạt động của cả hệ thống máy móc trong nhà máy, xí nghiệp. Vì thế khi thiết bị áp xảy ra sự cố thì sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến những máy móc khác, cản trở quá trình vận hành chung của hệ thống máy móc ở nhà máy. Chính vì vậy, cơ sở sản xuất phải chủ động thực hiện những lần kiểm định van an toàn để hạn chế những trục trặc có khả năng xảy ra, và cũng để đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống máy móc hiệu quả hơn.