Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Các bước xử lý kết quả kiểm định nồi hơi

Các bước xử lý kết quả kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi là một công việc kiểm tra hiện trạng của thiết bị để có thể đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp, tránh những trục trặc gây chậm trễ quá trình làm việc hay những tai nạn liên quan tới nồi hơi xảy ra. Sau khi thực hiện cần xử lý kết quả một cách nghiêm ngặt và đúng quy trình.

Cần ghi chép mọi thông số, chi tiết của nồi hơi trong quá trình kiểm định để dễ dàng theo dõi và đánh giá thiết bị và xử lý kết quả. Thực hiện lập biên bản kiểm định và ghi đầy đủ tình trạng của nồi hơi theo những mục quy định sẵn. Để biên bản kiểm định nồi hơi được thông qua cần có đầy đủ các bên có liên quan và tham dự trong quá trình làm việc từ bước chuẩn bị cho đến khi kết thúc. Bao gồm người đại diện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh sở hữu thiết bị, người được chứng kiến quá trình kiểm định và chính nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm định. Cần được thống nhất, xác nhận và đồng ý của cả ba bên đối với biên bản bằng cách đóng dấu hay ký vào biên bản. Biên bản được sao lưu thành hai bản, bên cơ sở và bên nhà kiểm định mỗi bên giữ một bản.

Kết quả kiểm định nồi hơi cần được tóm tắt sơ lược và ghi lại để tiện theo dõi và tìm tài liệu khi cần kiểm tra hay các lần kiểm định sau này. Biên bản và bản tóm tắt của kết quả kiểm tra được dán tem đảm bảo an toàn, không có sửa chữa về sau. Khi nồi hơi đạt yêu cầu kiểm định, bên kiểm định cần cung cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh trong vòng 5 ngày.

Nếu trong trường hợp thiết bị không đạt yêu cầu để tiếp tục đưa vào sản xuất làm việc thì cần ghi rõ trong biên bản và đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục những lỗi, chi tiết chưa đạt chuẩn của thiết bị. Các bước xử lý kết quả kiểm định nồi hơi cần được thực hiện nghiêm ngặt, đúng chuẩn để đảm bảo an toàn.