• Doanh nghiệp
  • Các bước trong quá trình kiểm định nồi hơi

Các bước trong quá trình kiểm định nồi hơi

Mỗi một đơn vị kiểm định khi tiến hành đánh giá trên nồi hơi, một quy trình làm việc chuyên nghiệp bao gồm nhiều bước được đưa vào áp dụng, làm sao chặt chẽ và hiệu quả nhất.

 

Vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ đang được các cá nhân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh quan tâm. Đặc biệt đối với việc vận hành an toàn nồi hơi đòi hỏi cần được quan tâm hơn nữa. Bởi nó là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ cháy nổ lớn hiện nay.

  1. Nồi hơi là thiết bị áp lực cho nên nó thuộc danh sách các thiết bị cần phải được kiểm định an toàn. Theo thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH đã ban hành. Kiểm định nồi hơi là hoạt động để đánh giá được tình trạng an toàn kỹ thuật của nồi hơi tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Từ lúc bắt đầu hoạt động cho đến khi có yêu cầu kiểm định nhắc lại.

Chúng được tiến hành qua các bước như sau: Chuẩn bị các kế hoạch kiểm định, sau đó tiến hành kiểm tra hồ sơ về máy móc thiết bị. Rồi đến các bước kiểm định an toàn kỹ thuật bên ngoài và bên trong nồi hơi. Khả năng chịu áp lực của loại thiết bị khi vận hành. Cuối cùng là tiến hành hoạt động thử lần đầu trước khi đưa vào hoạt động. Sau khi hoàn thiện hồ sơ hợp với tính pháp lý và đạt đủ độ an toàn thì cơ sở sẽ được cấp phép cho nồi hơi hoạt động. Nếu còn chưa hợp lý cần phải chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu của cơ quan kiểm tra như vậy mơi đạt được độ chuẩn an toàn kỹ thuật.

Các thiết bị áp lực sau khi đi vào hoạt động đều cần được kiểm định định kỳ. Đối với kiểm định nồi hơi là chu kỳ 1 năm/ lần. Yêu cầu các cơ sở sản xuất cần có ý thức chấp hành tốt. Chủ động kiểm định nhắc lại cho nồi hơi. Để kịp thời phát hiện và phòng ngừa những rủi ro xảy ra. Đồng thời những người công nhân liên quan trực tiếp đến việc vận hành ở các bộ phận của nồi hơi cần có ý thức trong công việc. Không lơ là cảnh giác, thiếu hiểu biết trong hoạt động sản xuất. Bổ sung nhiên liệu khi cần thiết, không để nguồn nước không bị cạn kiệt hay quá đầy dẫn đến tình trạng hoạt động không tốt của nồi hơi. Mỗi cá nhân cần có ý thức trách nhiệm trong công việc. Có như vậy mới bảo vệ tốt an toàn tính mạng của chính bản thân họ và hoạt động kinh doanh sản xuất mới diễn ra được tốt đẹp.