Các biểu mẫu thành lập doanh nghiệp

Khi soạn hồ sơ xin cấp phép kinh doanh, bạn cần chuẩn bị các các loại giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Các biểu mẫu thành lập doanh nghiệp bao gồm: giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, mẫu điều lệ công ty cổ phần, công ty TNHH. Mẫu bảng giá kê khai, định giá tài sản vốn điều lệ, mẫu báo cáo kết quả thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Có thể tóm tắt các biểu mẫu như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

4.1. Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

4.2. Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

4.3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức hoặc người được ủy quyển hợp pháp khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp cần sử dụng đúng các biểu mẫu đã được cơ quan thẩm quyền soạn thảo từ trước. Nếu muốn thành lập doanh nghiệp thành công, phải nộp bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ cần thiết đến Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Công thông tin điện tử quốc gia để được các cơ quan tổ chức thầm quyền xem xét quyết định thành lập doanh nghiệp. Kết quả sẽ được trả về cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả hoặc có thể nhận kết quả thông qua đường Bưu điện.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp