Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Vừa qua, có rất nhiều người thắc mắc về việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nhiều lần hoặc một lần cho những tháng còn thiếu để được hưởng lương hưu, thủ tục và mức đóng thế nào? Lương hưu được nhận là bao nhiêu..

Người lao động những tháng ngày vừa qua luôn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để giải đáp các thắc mắc, những vấn đề liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội nói chung và việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đầu tiên, đối tượng để tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân VN từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt bắt buộc. Theo quy định của luật bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong sáu phương thức đóng đó là: đóng hằng tháng, ba tháng một lần, sáu tháng một lần, mười hai tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau. Nhưng với trường hợp đóng 1 lần cho nhiều năm thì thời gian đóng không quá 5 năm một lần. Trường hợp đóng 01 lần nhiều năm thường được áp dụng cho những người đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Nhiều người thắc mắc về việc đã đủ điều kiện độ tuổi lương hưu nhưng đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ năm thì phải đóng bảo hiểm như thế nào và thời điểm được hưởng lương hưu ra sao? Đây là thắc mắc của hầu hết người lao động khi đến độ tuổi nghỉ hưu. Thực tế thì mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Cụ thể, mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của thủ tướng chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Riêng mức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm theo quy định được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước. Quy định này sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội tính và thông báo cho người lao động được biết mức đóng là bao nhiêu.
Trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ việc đóng bảo hiểm sẽ được tính lãi suất gộp do cơ quan bảo hiểm tính và thông báo cho người tham gia bảo hiểm được biết.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và khi người lao động đã có đủ các điều kiện hưởng lương hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được thu nhập ổn định hằng tháng để đảm bảo cơ bản cuộc sống khi về già không còn sức lao động.