Trang chủ »

Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sử dụng thế nào?

Bảo hiểm vận chuyển hàng hóa bằng đường biển sử dụng thế nào?
(Ngày đăng: 14-12-2018 15:52:25)
Bảo hiểm là một yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm khi sử dụng phương thức vận chuyển đường biển cho hàng hóa của mình, đây chính là thứ có thể giúp cho chúng ta hạn chế những thiệt hại và tổn thất có thể xảy ra do rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Bảo hiểm chính là một hình thức để chúng ta chia sẽ tổn thất và rủi ro của mình trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Việc mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển được tiến hành bởi người gửi hàng hay bởi đơn vị logistics theo ủy thác của người gửi hàng. Khi mua bảo hiểm chúng ta cần phân loại hàng hóa của mình, liệt kê những loại rủi ro có thể xảy ra để mua một bảo hiểm đầy đủ những điều khoản quan trọng để đảm bảo lợi ích cho chuyến hàng của mình.

Bảo hiểm sẽ là nơi chi trả cho chúng ta những thiệt hại và tổn thất nếu rủi ro xảy ra, đơn vị vận chuyển thường không có trách nhiệm trong nhiều trường hợp thiệt hại do đó nếu không mua bảo hiểm vận tải đường biển thì chúng ta chính là những người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những vấn đề của chính mình kể cả những thiệt hại lớn về hàng hóa.

vận chuyển đường biển

Chúng ta sẽ được chi trả tổn thất khi kịp thời phát hiện thiệt hại lúc dỡ hàng, tiến hành kiến nghị và kiểm định thiệt hại bởi chính tổ chức bảo hiểm. Nếu mức thiệt hại cũng như nguyên nhân thiệt hại phù hợp với quy định trong hợp đồng thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được những khoản đền bù thiệt hại hàng hóa  vận chuyển đường biển.

Vì tầm quan trọng của bảo hiểm mà một khi đã quyết định sử dụng vận chuyển đường biển chúng ta nên chú trọng đến vấn đề mua bảo hiểm cho hàng hóa của mình. Hàng hóa có giá trị càng cao thì bảo hiểm phải càng đầy đủ với tất cả những điều khoản chi tiết, kể cả những rủi ro đặc biệt cũng cần được thương lượng để xuất hiện trong bảo hiểm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra cho bản thân và doanh nghiệp của mình.