Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Ba hình thức kiểm định cần trục thường làm

Ba hình thức kiểm định cần trục thường làm

Có ba hình thức mà khi tiến hành kiểm định cần trục, các chuyên gia sẽ thực hiện để đảm bảo đúng quy trình, đem lại kết quả đánh giá một cách chuẩn xác, giúp mọi người có thể yên tâm sự dụng và làm việc cùng thiết bị này.

 

Cần trục là một hệ thống dùng để nâng cẩu, những vật nặng lên cao trong xây dựng nhà cao tầng, hay nâng bốc các vật tư xây dựng. Do đặc trưng nhiệm vụ của cần trục làm những việc nặng và trên các nên cần được kiểm định an toàn.

Thông qua việc kiểm định an toàn có thể biết được chất lượng an toàn của cần trục. Việc kiểm định cần trục thường được tiến hành theo ba cách cơ bản: kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ, kiểm định kỹ thuật an toàn  bất thường.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: đây là quá trình kiểm định nhằm biết được tình trạng hoạt động của cần trục. Kiểm định cần trục còn mang đến việc bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình vận hành. Đây còn là tình trạng kiểm định ban đầu trước khi được lắp đặt vận hành, hoạt động. Đồng thời đây cũng là việc làm quan trọng nhất không thể thiếu cho việc kiểm định.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: đây là tình trạng kiểm định lại sau lần kiểm định trước hết thời hạn nhằm mục đích đánh giá lại cơ chế hoạt động của cần trục, việc kiểm định có thể biết được khả năng sử dụng còn lại bao nhiêu, đồng thời khắc phục những hư hỏng khi cần thiết. Mặt khác quá trình kiểm định sẽ tạo được mức độ an toàn hơn của cần trục này.

Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: đây là tình trạng kiểm định được đánh giá theo yêu cầu của cơ quan, sau khi sửa chữa nâng cấp có ảnh hưởng gì tới khả năng hoạt động của máy móc, trang thiết bị cần trục. Mức độ đánh giá cũng nhằm mục đích kiểm tra mức độ an toàn của trang thiết bị kỹ thuật.

Trên đó là ba hình thức đánh giá cơ bản của kiểm định cần trục. Đây là ba điều quan trọng không thể thiếu trong quá trình kiểm định. Qua hình thức kiểm định các trung tâm, cá nhân, tổ chức có cơ sở chính xác để kiểm định. Cuối cùng việc kiểm định cũng chỉ nhằm mục đích là tham gia đánh giá chất lượng đúng theo chuẩn của quốc gia.