• Doanh nghiệp
  • Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?

Để thành lập được một doanh nghiệp không hề dễ dàng, từ việc lên ý tưởng kinh doanh đến việc làm hồ sơ thủ tục thành lập đều có những rắc rối riêng. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là ai có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam?

I. Ai có quyền thành lập doanh nghiệp

Để trả lời cho câu hỏi ai có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp 2005 khoản 1 điều 13 và điều 12 thuộc Nghị định số 102/2010/NĐ-CP được ban hành vào ngày 01/10/2010 để đưa ra kết luận sau:

Mọi cá nhân hay tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cả những cá nhân có quốc tịch nước ngoài và tổ chức có 100% vốn nước ngoài cũng có thể nộp hồ sơ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đáp ứng đúng và đủ các quy định của pháp luật.

ai có quyền thành lập doanh nghiệp

II. Một số chú ý cho các chủ doanh nghiệp

+ Mỗi cá nhân chỉ được thực hiện đăng ký thành lập một loại hình doanh nghiệp sau: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, hoặc là một thành viên hợp danh của một công ty hợp danh (trừ trường hợp điều lệ của công ty hợp danh có quy định khác).

+ Cá nhân hiện đang là chủ sở hữu công ty tư nhân, hộ kinh doanh hoặc là thành viên của công ty hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Do những năm gần đây Việt Nam có những kế hoạch mở cửa kinh doanh nhằm giúp kinh tế nước nhà phát triển, thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì Việt Nam là một thị trường màu mỡ và đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, nếu không chú ý thì các doanh nghiệp hay nhà đầu tư nước ngoài cũng dễ dàng mắc các sai sót trong quá trình làm thủ tục thành lập công ty. Đối với những nhà đầu tư hay doanh nghiệp muốn thành lập doanh nghiệp lần đầu tiên thì phải làm thủ tục đầu tư đồng thời là thành lập tổ chức kinh tế theo đúng luật nhà nước Việt Nam quy định. Còn ai có quyền thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp hay nhà đầu tư có thể đứng tên hay ủy quyền cho một người khác quản lý kinh doanh đều được.

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam có mong muốn thành lập thêm một doanh nghiệp mới phải tuân theo quy định sau:

+ Trong trường hợp doanh nghiệp mới có vốn điều lệ trên 49% do doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư nước ngoài sở hữu thì phải thực hiện đăng ký đầu tư cùng với thành lập tổ chức kinh tế  kèm theo dự án đầu tư hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành xong thủ tục thì nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, cũng là giấy chứng nhận doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp ngược lại, số vốn điều lệ sở hữu dưới 49% thì thủ tục thành lập doanh nghiệp được áp dụng thành lập doanh nghiệp cho người Việt Nam.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp