Tiếp thị Sài Gòn

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tin 24h
  • 6 tháng, GDP của Hà Nội tăng 7,67%, Tp.HCM tăng 7,9%

6 tháng, GDP của Hà Nội tăng 7,67%, Tp.HCM tăng 7,9%

Tốc độ tăng GDP của Hà Nội 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ năm 2012, nhưng kinh tế của Tp.HCM lại tăng thấp hơn cùng kỳ...

 

GDP theo giá thực tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt 340.654 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ năm 2012, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tp.HCM lại thấp hơn cùng kỳ.

Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội, GDP 6 tháng năm 2013 của Thủ đô ước tăng 7,67% so với cùng kỳ năm 2012, cao hơn mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng trưởng 2,95%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,46%; dịch vụ tăng 8,5%.

Còn theo số liệu của Cục Thống kê Tp.HCM, GDP theo giá thực tế 6 tháng đầu năm 2013 đạt 340.654 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức tăng 8,1% của cùng kỳ năm 2012.

Về diễn biến giá cả trên địa bàn hai thành phố, sau 3 tháng liên tục giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2013 đã tăng trở lại ở hai đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cụ thể, theo công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2013 của thành phố Hà Nội đã tăng 0,08% so với tháng trước và lần lượt tăng 1,74% và 5,43% so với tháng 12/2012 và tháng 6/2012.

Còn theo số liệu của Cục Thống kê Tp.HCM, CPI tháng 6/2013 của Thành phố đã tăng 0,12% so với tháng trước và lần lượt tăng 0,78% và 2,78% so với tháng 12/2012 và tháng 6/2012.