Tiếp Thị Sài Gòn
Saigon Marketing online
NEWS  |  TAGS

  • Công nghiệp
  • 4 yêu cầu khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

4 yêu cầu khi thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Hiện nay các doanh nghiệp bảo hiểm mọc lên khá nhiều, điều này chứng minh nhu cầu của con người ngày càng cao. Pháp luật cũng đã cải cách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức trong việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hoạt động trong ngành bảo hiểm là một lĩnh vực đòi hỏi khá nhiều điều kiện từ tổ chức thành lập mà tiêu biểu nhất là nguồn vốn pháp định. Khi yếu tố này được đảm bảo mới giúp doanh nghiệp hoạt động vững vàng, mang lại sự yên tâm cho người sử dụng dịch vụ/sản phẩm. Trường hợp nguồn vốn pháp định không thỏa mãn theo yêu cầu thì chúng ta biết chắc rằng sẽ không được cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm vì không đảm bảo quy định.

Dưới đây là những yêu cầu và điều kiện để mở công ty bảo hiểm mà mọi người nên biết để thực hiện cho đúng.

Thứ nhất, những đối tượng nằm trong khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 sẽ không đủ điều kiện để thành lập bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm. Những đối tượng nằm ngoài khoản này sẽ đủ tư cách pháp nhân để thành lập doanh nghiệp theo nguyện vọng của mình.

Thứ hai, phải có vốn pháp định theo quy định của luật:

+ Nếu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ thì vốn sẽ phải ở mức 70 tỷ đồng trở nên là nguồn vốn trong nước, hoặc có sự đầu tư của nước ngoài thì sẽ là 5 triệu đô la Mỹ.

+ Những doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ cần phải có 140 tỷ đồng, trường hợp có đầu tư nước ngoài thì vốn là 10 triệu đô la Mỹ.

Thứ ba, đảm bảo có đầy đủ hồ sơ được điền các thông tin chính xác theo quy định pháp luật hiện hành.

Thứ tư, không phải thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là sẽ có cùng một điều kiện mà điều này tùy thuộc vào từng doanh nghiệp khác nhau mà có những quy định riêng.

Các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thành lập công ty bảo hiểm có thể tìm hiểu các thông tin, yêu cầu trên website hoặc Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có thể tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp để được hỗ trợ, tư vấn và lập hồ sơ tốt nhất.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp