• Doanh nghiệp
  • 4 điều kiện thành lập doanh nghiệp tài chính

4 điều kiện thành lập doanh nghiệp tài chính

Các hoạt động của những công ty tài chính đang phát triển khá rầm rộ và mang lại nhiều thuận lợi cho những ai đang có nhu cầu vay vốn. Những công ty tài chính này khi muốn hoạt động cần làm gì?

Có thể nói rằng việc thành lập doanh nghiệp trước khi bước vào hoạt động là điều mà tất cả mọi doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Nó là yếu tố quyết định việc bạn có được phép kinh doanh, hoạt động với ngành nghề mà mình đăng ký hay không. Với những công ty tài chính yêu cầu và điều kiện thành lập sẽ có phần khó và phức tạp hơn.

Sau đây các bạn có thể tham khảo về các điều kiện thành lập doanh nghiệp tài chính:

1. Đáp ứng nguồn vốn

Những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tín dụng phi ngân hàng cổ phần cần phải có được số vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định cho Chính phủ quy định theo đúng từng thời kỳ và thời điểm nộp hồ sơ.

2. Cổ đông sáng lập

+ Đối với cá nhân

Những cá nhân đứng ra thành lập doanh nghiệp tài chính phải có sự hiểu biết về các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Đồng thời phải là người có đạo đức nghề nghiệp và không nằm trong diện bị cấm kinh doanh.

Cá nhân này phải đảm bảo đáp ứng được mặt tài chính mà chủ đạo là nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

+ Đối với tổ chức

Tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp tài chính cần phải chứng minh được khả năng tài chính của đơn vị, và nhất là phải cam kết hỗ trợ về vốn khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần gặp khó khăn.

Doanh nghiệp phải có sở hữu tối thiểu 200 tỷ đồng, tổng tài sản 500 tỷ đồng và trong 5 năm liền hoạt động phải có lãi mới được cấp phép thành lập Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

3. Người quản trị, điều hành

Điều kiện về người quản lý cần phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có đủ hành vi năng lực dân sự, không phạm tội và nằm trong danh sách cấm.

4. Đề án thành lập và hoạt động khả thi

Khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tài chính thì cần trình bày được đề án và nó phải có sự khả thi mới được cấp phép hoạt động.

Bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp